Ontwikkelling website Thuiswaarts.nl

Website ThuisWaarts. Kwaliteit van leven, thuis en in de wijk

ThuisWaarts. Kwaliteit van leven, thuis en in de wijk

ThuisWaarts staat voor een visie en program­mering in vernieuwende en toekomstbestendige ouderen­zorg, toegespitst op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie ouderen: de Generatie Levens­reizigers. Doelstelling is om hen te ondersteunen bij het leiden van een vitaal leven met meer eigen regie, meer vrijheid en bij voorkeur thuis! Voor ThuisWaarts ontwikkelde we de website met natuurlijk een gebruikersvriendelijk CMS zodat contentbeheer door de klant gemakkelijk kan worden gedaan.

thuiswaarts.nl