Over ons

Creatief verbinden doen we samen

Bij Stuart is het niet: ‘u vraagt, wij draaien’, daarvoor houden we teveel van ons vak. In plaats daarvan luisteren we! We horen wat u vindt, wilt en wat uw organisatie wil bereiken. We werken toe naar een communicatieconcept waarin het één naadloos aansluit op het ander, waarin communicatiemiddelen geen los staande onderdelen zijn, maar in elkaar grijpen en elkaar versterken.

Gecombineerd met onze kennis van de sector zorg en welzijn gaan we vervolgens aan de slag. Dat is onze manier van werken en dat doen we samen met u. Ons creatieve team houdt rechtstreeks contact met u, zodat we samen ‘scheppend’ aan uw doelen werken. U hoeft geen planningen te bewaken, dat doet onze traffic manager. Bij grotere of complexe trajecten zorgen we zelfs voor een projectmanager.

Samen resultaten boeken

Flexibiliteit, daadkracht en korte lijnen. Geen formele processen die de boel vertragen, maar wij houden van een resultaatgerichte aanpak bij ontwerp- en communicatieprocessen, waarin uw inbreng en die van uw klanten van onschatbare waarde is.

(Her)ontdek uw doelgroep

Laat ons samen met u de probleempunten en wensen van uw doelgroep in kaart brengen. Leer hoe u anders kunt gaan kijken naar de uitdagingen die voor u liggen. We zetten de doelen scherp op uw netvlies en zorgen dat de juiste middelen op het juiste moment worden ingezet.