Branding and website CTZZ

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland

De Commissie Toekomstige Zorg Zeeland (CTZZ) buigt zich sinds 2015 over de zorg in Zeeland. De commissie stelt de behoeften van burgers daarbij centraal. Daarbij wil ze een naadloze samenwerking tussen zorgaanbieders bereiken. Om de burgers van Zeeland inzicht te geven in die visie, de stappen die worden genomen en ze op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, was er behoefte aan een huisstijl en website.